Wymagania rynku sprawiają, że poza stałą potrzebą podnoszenia jakości oferowanych towarów, ich technologicznego poziomu, oferowanego serwisu oraz niskiej ceny ważnym elementem wpływającym na konkurencyjność firm jest możliwość udzielenia korzystnego kredytu kupieckiego.

Kredytowanie odbiorców wymaga niestety zaangażowania dodatkowych źródeł finansowania. Sprzedający wspomaga się wówczas najczęściej kredytem bankowym, oszczędnościami własnymi lub wydłuża cykl zapłaty zobowiązań.

Warto jednak sięgnąć po rozwiązania zdecydowanie lepsze i korzystniejsze dla firmy takie jak faktoring i dyskonto weksli.

 

Plan połączenia - pobierz